Apraksts

Mācību grāmata “Literatūra 6. klasei, 2. daļa. Kompetenču pieeja” ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir “Literatūras 6. klasei, 2. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Tas atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Mācību grāmatas moto ir “Pasaule man panāk pretī”. Grāmata rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

Skolēni turpinās padziļināt izpratni par prozas žanriem, lasot M. Cielēnas literāro pasaku, J. Jaunsudrabiņa tēlojumu, A. Upīša, M. Zariņa, M. Runguļa, I. L. Muižzemnieces (Milleres) stāstus, iepazīs T. Defombela un Dž. Svifta romānu fragmentus.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili).
  • Darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt.
  • Pielikumi (word.doc formātā) piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas (arī visu 4.–6. klasē piedāvāto stratēģiju apkopojumu), pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan pārlūkojot un pilnveidojot uzrakstīto darbu.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai.

Iesaki draugiem