Apraksts

Grāmata ir paredzēta visam mācību gadam. Tā veidota saskaņā ar “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (MK noteikumi Nr.747; 27. 11. 2018.) un autoru veidotu programmu dabaszinībās 1.–3. klasei.

Mācību grāmatā piedāvātais saturs ir kompetenču pieejā balstīts un orientē skolotāju uz kompetenču pieejā balstīta mācību procesa nodrošināšanu dabaszinību stundās.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots tematiskās nodaļās: Kā pētīt objektus?, Kā pētīt laikapstākļus un dzīvos organismus rudenī?, Kā pētīt materiālus?, Kā pētīt laikapstākļus un dzīvos organismus ziemā?, Kā pētīt gaismu, skaņu un siltumu? Kā pētīt Visumu un Zemes virsmu?, Kā pētīt laikapstākļus un dzīvos organismus pavasarī?, Kā pētīt dabas teritorijas?.

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Šī mācību grāmata ir viena no komplekta “Raibu raibā pasaule” sastāvdaļām.

Iesaki draugiem