Apraksts

Zigurds Neimanis, Nacionālā teātra aktieris, režisors, teātra mākslas nodarbību vadītājs, piedāvā 40 asprātīgus dialogus par dažādiem tematiem atšķirīgos žanros. Dialogi ir noderīgs mācību palīglīdzeklis jebkura vecuma skolēniem literatūras un teātra mākslas stundās, klases stundās, interešu izglītības nodarbībās, kā arī dažādos skolas pasākumos fantāzijas raisīšanai, radošam pašizpētes un pašizpausmes procesam, komunikācijas prasmes pilnveidei, teātra kā starpdisciplināras mākslas izpratnei. Šie dialogi lieliski iekļaujas jaunā izglītības satura apguvē, kurā ietverta ne tikai izpratnes un attieksmes veidošana pret dažādiem mākslas veidiem, bet arī spēja tos patstāvīgi analizēt un iegūt pamatotu pārliecību par savām spējām.

Autors dalās savā ilggadējā pieredzē darbā ar skolēniem: “Strādājot ar viena vecuma bērniem vai pusaudžiem, skolotājs nedrīkstētu ignorēt faktu, ka viņi tomēr ir visai atšķirīgi. Dažiem iztēle darbojas gandrīz vai nevainojami, tā ir viegli ierosināma, tāpēc skolēni ātri iejūtas dialogos piedāvātajās situācijās. Savukārt citiem traucē viņu iedzimtā vai citādi iegūtā kautrība. Pieļauju, ka šo dialogu izspēlēšana varētu veicināt jebkura skolēna radošumu un sekmēt viņa atraisītību.”

Kartīšu komplektu veido 40 dialogu kartītes (kartītē divi dialogi), katra kartīte ir divos eksemplāros, lai skolēni varētu ērti darboties. 41.–44. kartītē autors pamato, kā darboties, komentē darbu ar atsevišķiem dialogiem, piedāvā idejas, lai darbošanās būt gan jēgpilna, gan aizraujoša.

Iesaki draugiem