Apraksts

Izziņas avots aktieriem, režisoriem, skaņu operatoriem un skatuves runas pedagogiem. Aizraujoša lasāmviela jebkuram teātra cienītājam.

21. gadsimta teātrī aktiera izpausmes paredz tehnoloģiski izmainītu balss spēka gradāciju, gandrīz bezgalīgas balss modulēšanas iespējas, atšķirīgu balss toņu spektra lietojumu un pavisam noteikti arī atšķirīgu domāšanas veidu, lai aktieris spētu radīt tēlu un atsevišķos gadījumos pilnīgi no jauna veidot izrādes tekstu digitālas vides apstākļos. Var teikt, ka pēdējās desmitgadēs latviešu teātris ir pieredzējis ne vien radošuma izvirdumu, bet arī dziļu aktiera runas krīzi.

Tiecoties izprast aktiera runas kvalitātes izmaiņas un to cēloņus, grāmatas autore Zane Daudziņa
• ievieš skaidrību aktiera runai veltītās terminoloģijas jomā latviešu valodā;
• pēta teātra vēsturē līdz šim nepieredzētu situāciju, kad aktiera uzdevumu amplitūda paplašinājusies no teksta izpildītāja līdz pat tā radītāja jeb demiurga lomai;
• piedāvā ne vien Latvijā, bet arī plašākā mērogā jaunu, unikālu aktiera runas rīku klasifikāciju;
• analizē tādus faktorus kā telpa, tehnoloģijas un publika, kuri nav tiešā veidā atkarīgi no aktiera, tomēr būtiski ietekmē runas rīku lietojumu un efektivitāti.

Darba teorētisko bāzi papildina skaidrojošas ilustrācijas, kā arī intervijas ar teātra nozares profesionāļiem – Elvīru Baldiņu, Ainu Matīsu, Jāni Siliņu, Pēteri Krilovu, Vladislavu Nastavševu, Uldi Tīronu un Viesturu Meikšānu.

Zane Daudziņa ir latviešu teātra un kino aktrise, runas pedagoģe, Latvijas Kultūras akadēmijas Asociētā profesore. Viņas zinātniskie raksti publicēti vairākos Latvijā un ārvalstīs izdotos izdevumos, promocijas darba rezultāti aprobēti astoņās Latvijas mēroga un starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Iesaki draugiem