Apraksts

Eneagramma ir universālajā gudrībā sakņota mācība par deviņiem personības tipiem, to attīstības dinamiku un savstarpējo mijiedarbību. Šo unikālo pašizziņas sistēmu caurvij doma, kuru jau gadsimtiem ilgi sludina garīgie skolotāji: mēs esam iemiguši un neredzam ne paši sevi, ne savu dzīvi. Lielākoties mūsu prātu aizņem dažādas idejas, raizes un iztēles ainas. Metaforiski varētu teikt, ka mums ir uzdāvināta plaša savrupmāja ar greznām mēbelēm un brīnišķīgu dārzu, bet mēs nekad neizejam no neliela, tumša skapja mājas bēniņos.

Kā izkļūt no mēnessērdzības stāvokļa un atvērties savai patiesajai būtībai?

Eneagramma ne tikai atklāj to, cik pašdestruktīvas un nevajadzīgas ir daudzas no mūsu ierastajām reakcijām un uzvedības izpausmēm, bet arī parāda ceļu uz personības transformāciju un pilnveidi. Tiklīdz ļaujamies pārtapšanas procesam, sāk izpausties mūsu patiesā daba. Rezultātā mēs iegūstam īstu integritāti, autentiskumu, mīlestību, radošumu, sapratni, prieku, spēku un dziļu mieru – visu to, ko līdz šim bijām akli meklējuši ārējā pasaulē.

“Lai kāda būtu jūsu līdzšinējā garīgā ceļa pieredze, ar eneagrammas palīdzību jūs spēsiet pārvarēt iekšējās barjeras, apzināties savas unikālās dotības un spēkus, būt patiesi klātesoši un autentiski ikkatrā esamības mirklī.”
Grāmatas autori

Dons Ričards Riso un Rass Hadsons ir starptautiski pazīstami eneagrammas pētnieki un teorētiķi, Eneagrammas institūta un Starptautiskās Eneagrammas asociācijas dibinātāji, kompānijas Enneagram Personality Types vadītāji, daudzās valodās tulkotu bestselleru autori.

No angļu valodas tulkojusi Ita Marija Ankoriņa.

Iesaki draugiem