Apraksts

Eneagramma (grieķu val. – deviņas zīmes) ir mācība par deviņiem cilvēku tipiem, kas sakņojas pitagoriskajā un agrīnās kristietības Tuksneša tēvu tradīcijā. Tā ne tikai palīdz saprast mūsu cilvēciskās uzvedības likumsakarības un strupceļus, bet arī parāda pārmaiņu iespējas. Zīmīgi, ka eneagrammas izejas punkts ir katra cilvēka lielākā problēma jeb „saknes grēks”. Tikai to atklājot − nereti pirmo reizi mūžā− iegūstam lielāku skaidrību par savu dzīvi, izvēlēm, uzvedību un tās patiesajiem motīviem, kā arī par saviem talantiem un spējām. Mūsdienās eneagramma kā sevis izziņas metode tiek plaši lietota gan teoloģijā – pastorālajā padomdošanā, gan psiholoģijā.
Pasaulē pazīstamā franciskāņa un kristīgā garīguma skolotāja Ričarda Rora (1943) un Svētā Martina garīgā centra vadītāja un meditāciju skolotāja Andrēasa Eberta (1952) grāmata ir izcils palīgs, lai iepazītos ar eneagrammu. Šī grāmata jūs vedīs neaizmirstamā piedzīvojumā, jo, vadot eneagrammas seminārus, esmu pieredzējis, ka daudzi cilvēki, iepazīstot savu eneagrammas tipu, satiekas ar īstu zemestrīci, kas sagrauj virspuses butaforijas un atklāj dziļumus. Šāda pamodinoša “ahā” pieredze var palīdzēt satikt savu patieso personības profilu jebkurā vecumā.

Juris Rubenis,
kontemplācijas skolotājs, mācītājs

Iesaki draugiem