Apraksts

"Benediktiešu mūķene Suzanna Cīrhere (1931-2014) ir pazīstama garīgā padomdevēja, psiholoģe, koučs un vairāku nozīmīgu grāmatu autore. Viņa ir ne tikai izcila eksperte Tomasa Mērtona biogrāfijā un eneagrammas jautājumos, bet arī spilgta, atraktīva personība, apveltīta ar labu humora sajūtu. S.Cīrheres vārds nav svešs R.Rora un A.Eberta grāmatas “Eneagramma: deviņas dvēseles sejas” lasītājiem, jo lielu dzīves daļu viņa veltījusi eneagrammas pētniecībai un tās pielietošanai cilvēka garīgās izaugsmes, personības nobriešanas jomā. S.Cīrhere ir pārliecināta, ka katrs cilvēks ir aicināts garīgi pamodinātai, kontemplatīvai dzīvei un, ka ir Viens, kurš nepārtraukti mūs uzrunā bezgalīgi daudzos veidos.

Eneagramma ir ļoti noderīgs garīgās izaugsmes un pašizpratnes instruments, kam nav nepieciešama īpaša reklāma. Gluži vienkārši katrs cilvēks pats var pārliecināties par eneagrammas metodes iedarbīgumu. Es neesmu saticis nevienu cilvēku, kas, rūpīgi iepazīstoties ar eneagrammu, ar tās palīdzību nebūtu varējis iegūt mazākais noderīgas atziņas, vai dažkārt – visas savas dzīves redzējumu pilnīgi jaunā perspektīvā. Suzannas Cīrheres grāmata būs labs palīgs tiem, kas ar eneagrammas palīdzību vēlas labāk saprast savu dzīves ceļu, neapjaustos traucēkļus un neatklātās iespējas."
Juris Rubenis

“Kad analizējam eneagrammu, pakāpeniski sākam saskatīt to, kā paši sev traucējam sasniegt vēlamo. Mēs sākam apzināties, kas aizēno mūsu uztveri un bloķē mūsu enerģiju. Citiem vārdiem sakot, mēs arvien vairāk un vairāk iepazīstam sevi; laikam ritot, arvien vairāk sadraudzējamies ar sevi un atklājam jomas, kurās paši esam sev ienaidnieki. Jo plašāk, godīgāk un kontemplatīvāk apzināmies iekšējo un ārējo realitāti, jo lielāku izaugsmi pieredz mūsu apziņa. Mazinās sevis noliegšana un kontemplatīvās īstenības gaisma iespīd mūsu ēnainajās vietās. Eneagramma var mūs tuvināt cilvēces patiesajam liktenim ─ kontemplatīvai dzīvei.”
Suzanna Cīrhere

No angļu valodas tulkoja Sandra Gintere.

Iesaki draugiem