Apraksts

Pirmajās divās nedēļās paredzēts darbs uz bezlīniju papīra. Sākot no trešās nedēļas – burtnīcā. Katrā lappusē ir brīvs laukums, kurā vingrināt rokas sīko muskulatūru, un zīmējums izkrāsošanai un darbam ar skaņām. Burtnīcā sniegti sagatavotājvingrinājumi rakstīšanai, kā arī burtu elementu un burtu rakstības paraugi. Lappuses apakšā ir lineatūra ar burtu elementu un burtu rakstības paraugiem gan labročiem, gan kreiļiem.
Autoru kolektīvs: Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne.

Iesaki draugiem