Apraksts

Burtnīcā ievietoti daudzveidīgi uzdevumi matemātikas, mājturības un tehnoloģiju apguvei. Burtnīcā ir ciparu un darbības zīmju rakstības paraugi, nedēļas tematam atbilstošie uzdevumi, kā arī ierosinājumi praktiskai darbībai. Izmantojot šo burtnīcu, bērns gūs iemaņas saskaitīšanā, atņemšanā, iepazīsies ar darbību zīmēm, pilnveidos izpratni par figūrām, risinās problēmsituācijas, kā arī mācīsies locīt, griezt, plānot, modelēt u.c. Sākumā nepieciešama daudzkārtēja un daudzveidīga praktiska darbošanās ar uzskates un izdales materiāliem, spēlēm, priekšmetiem u. c. Tikai pēc tam seko darbs burtnīcā. Vismazāk bērns uztver klausoties, jau vairāk – skatoties, bet visvairāk – pašam darbojoties.
Autoru kolektīvs: Gita Andersone, Raimonds Arājs, Vita Drulle, Iveta Ikale, Elfrīda Krastiņa, Elita Volāne.

Iesaki draugiem