Apraksts

Šajā mācību grāmatātiek piedāvāts hronoloģiski secīgs ceļojums pa kultūras attīstības vēsturiski stilistiskajiem laikmetiem no 19. gadsimta līdz mūsdienām, iekļaujot arī rokmūzikas un populārās mūzikas vēsturisko apskatu.
Mācību grāmatā katrai stundai ir paredzēti divi atvērumi, kuros tiek piedāvāts daudzveidīgs materiāls praktiskai muzicēšanai, stundas tēmas tekstuālais izklāsts ar jautājumiem un uzdevumiem, kā arī bagātīgs ilustratīvais materiāls. Mācību gada beigās vairākas stundas ir paredzētas apgūtās vielas atkārtojumam.

Iesaki draugiem