Apraksts

Mūzikas burtnīca izmantojama kopā ar I. Vasmaņa un I. Grauzdiņas mācību grāmatu “Mūzika 8. klasei”. Burtnīcā ietverti mācību grāmatas tēmām atbilstoši uzdevumi un vingrinājumi, šī gada mācību vielas apkopojums, kā arī iepriekšējos mācību gados apgūtās vielas aktualizēšanai domāti uzdevumi.

Iesaki draugiem