Apraksts

8. klases mūzikas grāmata piedāvā turpināt hronoloģiski secīgu ceļojumu pa kultūras attīstības vēsturiski stilistiskajiem laikmetiem – šoreiz no 19. gadsimta līdz mūsdienām, iekļaujot arī rokmūzikas un populārās mūzikas vēsturisko apskatu.
Mācību grāmatā katrai stundai ir paredzēti divi atvērumi, kuros tiek piedāvāts daudzveidīgs materiāls praktiskai muzicēšanai, stundas tēmas tekstuālais izklāsts ar jautājumiem un uzdevumiem, kā arī bagātīgs ilustratīvais materiāls. Mācību gada beigās vairākas stundas paredzētas apgūtās vielas atkārtojumam.
Mācību komplektā iekļauta mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem