Apraksts

Šajā metodiskajā līdzeklī ir ietverts mācību priekšmeta apguves tematiskais plāns, mācību stundu plāna paraugi, pārbaudes darbi: ievadvērtēšanas darbs par 7. klases matemātikas kursu un tematu nobeiguma vērtēšanas darbu paraugi (katrs divos variantos) par visām mācību grāmatas nodaļām. Dotas  ievadvērtēšanas darba un nobeiguma darbu atbildes (vai norādes) un nobeiguma darbu vērtēšanas kritēriji. Skolotāja grāmatā ir iekļauta arī nodaļa "Pētnieciski uzdevumi".

Publikācijas

Iesaki draugiem