Apraksts

Mācību grāmatas izveidē ir izmantoti projektā ”Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātais mācību saturs un metodiskie ieteikumi. Vielas izkārtojums un saturs grāmatā atbilst pārmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītībā. To mērķis ir panākt , lai katram skolēnam veidotos izpratne par procesiem un parādībām dabā un matemātiskajiem modeļiem.

Mācību grāmatas 1. daļa satur 5 nodaļas:
1. Polinomu sadalīšana reizinātājos.
2. Ievads statistikā.
3. Reālo skaitļu kopa.
4. Laukumi un tilpumi.
5. Virknes.

Mācību grāmatas struktūra ir vienkārša: viss materiāls ir sadalīts nodaļās, nodaļas – paragrāfos, paragrāfi apakšpunktos.
Teorijas izklāstā jebkurš apgalvojums ir ilustrēts ar piemēriem.
Teorētiskā materiāla noslēgumā parasti ir doti Uzdevumu atrisināšanas piemēri.
Aiz katras sadaļas ievietoti atbilstošā temata raksturīgākie uzdevumi., bet nodaļas noslēgumā – pārskata uzdevumi.
Katrs skolēns apgūtās zināšanas var pārbaudīt arī pats, risinot uzdevumus, kuri apzīmēti ar Paškontrole.
Grāmatas beigās ievietots alfabētiskais rādītājs, galvenie jēdzieni, to izcelsme un skaidrojums un uzdevumu atbildes.

Iesaki draugiem