Apraksts

Mācību komplekts veidots atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas projekta  ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” izstrādātajam pamatskolas matemātikas mācību priekšmeta standartam un mācību priekšmeta programmas idejiskām nostādnēm.

Mācību grāmatas autores Baiba Āboltiņa un Silva Januma ir Latvijā plaši pazīstamas pedagoģes un mācību literatūras veidotājas.

Mācību grāmatas 2. daļa ir krāsaina ar glītu vizuālo noformējumu, tā nodrošina mācību priekšmeta apguvi standartā noteiktā apjomā bez darba burtnīcas izmantošanas.

Mācību grāmatas 2. daļā ir četras nodaļas:
6.    Paralelograms
7.    Trapece
8.    Kvadrātvienādojumi
9.    Pitagora teorēma

Iesaki draugiem