Apraksts

Grāmata “Iekšējā pieredze. Piezīmes par kontemplāciju” ir izcilā garīgā meklētāja, mistiķa un domātāja Tomasa Mērtona dzīves kopsavilkuma bilance. Jāpaiet ilgam laikam, lai varētu apjaust T.Mērtona vārdus: “Mūsu dzīves patiesais ceļojums notiek iekšpusē.”

Šajā darbā mēs satiekam T. Mērtonu, kas pāraudzis dzīves pirmās daļas vienpusību un atklājis Dievu visur. No iekšpuses pasaule vienmēr atklājas citādāka nekā no ārpuses. Lai paskaidrotu pieredzēto, T.Mērtons nevairās atsaukties nedz uz savu kristīgo pieredzi, nedz uz Austrumu tradīciju garīgajiem tekstiem. Tāpēc T. Mērtons daudziem mūsdienu reliģijas nogurdinātiem un pieviltiem cilvēkiem var palīdzēt no jauna iepazīt kristīgo vēsti, atklājot tās nedogmatisko dziļumu, universalitāti un skaistumu. Tas šķiet skan ļoti vienkārši, taču viņš vēlējās atklāt, ka mūsu galvenais uzdevums ir būt tiem, kas esam. Tas nav viegli, tam vajadzīga visa dzīve, tam vajadzīga gatavība mirt un augšāmcelties, lai kļūtu par iekšēji vienotiem un viengabalainiem cilvēkiem.
Juris Rubenis

TOMASS MĒRTONS (1915‒1968) bija trapistu mūks, rakstnieks, kā arī cīnītājs par mieru un cilvēktiesībām, viens no izcilākajiem un ietekmīgākajiem 20.gs. kristīgajiem domātājiem. Viņa darbi tiešā un netiešā veidā būtiski ietekmējuši un mainījuši mūsdienu kristietību, no jauna atklājot un aktualizējot tās mistisko (jeb ‒ pieredzes) tradīciju. T Mērtons ir plaši pazīstams ar savu autobiogrāfisko darbu "The Seven Storey Mountain" un "New seeds of Contemplation", kas ir uzrakstīti pirms šī darba tapšanas, "Dialogues with Silence" un viņa dienasgrāmatu apkopojumiem septiņos sējumos "The Intimate Merton".

No angļu valodas tulkojis Kārlis Žols.

Iesaki draugiem