Zvaigzne ABC mācību materiāli BELMA konkursa finālā!

2023-08-17

Ar lielu gandarījumu paziņojam, ka BELMA (Best European Learning Materials Awards jeb Eiropas labāko mācību materiālu balvas) konkursa finālā ir iekļuvuši divi Apgāda Zvaigzne ABC mācību materiāli.


BELMA finālistu vidū ir iekļuvusi Jāņa Menča (jun.) un Airas Kumerdankas veidotā mācību grāmata “Matemātika 4. klasei. 1. daļa” ar digitālo papildsaturu un Indara Kraģa mācību līdzeklis “Teātra māksla 4.–6. klasei” . Apsveicam šo mācību materiālu radošās komandas! Ar finālā iekļuvušo darbu sarakstu var iepazīties BELMA mājaslapā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2023. gada 18. oktobrī klātienē Frankfurtes grāmatu izstādes ietvaros.
BELMA konkursā mācību materiālus var iesniegt ikviena Eiropas mācību materiālu izdevniecība vai mācību materiālu izstrādātājs. Šogad konkursā piedalās 32 izdevēji no 20 valstīm, un kopumā iesniegti 57 darbi kādā no četrām kategorijām: pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas un augstākās vai profesionālās izglītības materiālu kategorijā. Visus konkursā iesniegtos materiālus vērtē starptautiska ekspertu žūrija, kas par katru iesniegto darbu sagatavo rakstisku izvērtējumu. Mācību materiālu vērtēšanā tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā bērncentrēts saturs ar diferencētu pieeju, mācību mērķu un sasniedzamo rezultātu skaidra definēšana, atbilstība aktuālajām zinātnes un metodikas nostādnēm, interaktivitāte, mācīšanās stratēģiju daudzpusīga attīstīšana, kā arī starppriekšmetu saikne.
Lai veicas ikvienam BELMA konkursa dalībniekam, un vēlam veiksmi finālā abiem  Zvaigzne ABC mācību materiāliem!

Iesaki draugiem