Apraksts

Daudzu mācību grāmatu autora Jāņa Menča (jun.) un Airas Kumerdankas kopdarbs – mācību grāmata “Matemātika 4. klasei. 1. daļa” – ir veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747) un paredzēts skolēniem prasmju un iemaņu iegūšanai par tematiem, kuri piedāvāti Skola2030 izstrādātajā mācību priekšmeta programmas paraugā.

1. daļā iekļauti pirmie 4 temati no programmas parauga, un tie ir sakārtoti 4 nodaļās.
1. nodaļa. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?
2. nodaļa. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?
3. nodaļa. Kā mēra leņķi?
4. nodaļa. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli?

Grāmatā teorijas izklāstu, ievaduzdevumus, kurus pēta kopā ar skolotāju vai klasesbiedriem, projektu un pētnieciskos uzdevumus, sadarbības uzdevumus, pašpārbaudes un savu mācību sasniegumu novērtēšanas uzdevumus, nedaudz grūtākus uzdevumus, kuros jāpalauza galva, kā arī nodaļu beigu uzdevumus, kuros var pārbaudīt savas zināšanas par visā nodaļā apgūto, papildina arī interaktīvs papildsaturs – ar viedtālruņa vai planšetdatora kameru noskenējot grāmatā ietvertos kvadrātkodus (QR kodus), skolēnam būs iespēja aplūkot dažādas atgādnes, uzdevuma risinājuma piemērus vai izpildīt kādu interesantu uzdevumu par nodaļā aplūkoto tematu.

Izdota arī grāmatas 2. daļa, un tajā aplūkoti atlikušie četri mācību priekšmeta programmas paraugā aplūkotie temati: kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus, ko nozīmē daļa no veselā, kā nosaka dažādu figūru laukumu, kā arī kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā.

Redaktore stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem