E-grāmatu iegāde un lietošana

 

E-grāmata ir elektroniskā formā publicēts teksts un attēli, kas lasāmi datorā vai citā ierīcē (viedtālrunī, planšetdatorā, datorā vai speciālā e-lasītājā). E-grāmata var būt drukātas grāmatas digitālais ekvivalents, tomēr mūsdienās bieži vien e-grāmata pastāv bez drukātās grāmatas versijas. E-grāmatas neaizstāj drukātās grāmatas, tās ir alternatīva ar savām priekšrocībām.

Zvaigzne ABC saviem lasītājiem e-grāmatas piedāvā trijos formātos: PDF , EPUB un MOBI . Formāta veidu izvēlas e-grāmatu maketētājs atbilstoši faila specifikai. Ja grāmatā ir daudz attēlu un zīmējumu, kuriem ir noteikta loma attiecīgajā lappusē, tad tā tiek sagatavota PDF formātā. Lielākā daļa e-grāmatu ir EPUB formātā, taču saviem lasītājiem Zvaigzne ABC piedāvā arī MOBI formātu, ko atbalsta tikai Amazon Kindle e-grāmatu lasītāji.

E-grāmatām ir nepieciešama aizsardzība, lai nodrošinātos pret nelegālu to izplatību. Šī iemesla dēļ e-grāmatas ir aizsargātas ar sociālo DRM ( Social Digital Rights Management). Tas nozīmē, ka pirkuma brīdī e-grāmatas datne ir iezīmēta ar pircēja personiskajiem datiem – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pirkuma datumu.

Kur iegādāties un lasīt Zvaigznes ABC e-grāmatas?

Zvaigzne ABC izdotās e-grāmatas var iegādāties apgāda mājaslapā www.zvaigzne.lv, kā arī Apple Books lietotnē. Mācību e-grāmatas var iegādāties tikai Zvaigzne ABC mājaslapā.

• E-grāmatu iegāde Zvaigzne ABC mājaslapā

  1. Lai Zvaigzne ABC mājaslapā iegādātos e-grāmatas, vispirms nepieciešams reģistrēties un iepazīties ar e-grāmatnīcas lietošanas noteikumiem.
  2. Pēc veiksmīgas reģistrācijas mājaslapas sadaļā “ E-grāmatas” jāizvēlas e-grāmata, jānospiež “Pirkt” un jāapmaksā pirkums.
  3. Pēc pirkuma apmaksas uz reģistrācijā norādīto e-pastu tiks nosūtīts pirkuma apstiprinājums, bet Zvaigzne ABC mājaslapā reģistrētā lietotāja kontā sadaļā “Manas e-grāmatas” būs pieejams nopirktās e-grāmatas fails PDF vai EPUB un MOBI formātā.
  4. Lai sāktu lasīt e-grāmatu, nepieciešams saglabāt (lejupielādēt) un pievienot e-grāmatas failu kādā no e-grāmatu lasīšanas programmām vai lietotnēm, kas ir pieejamas bez maksas. Populārākās e-grāmatu lasīšanas programmas ir Calibre , Adobe Digital Editions un Books ( Apple ierīcēm). 

• E-grāmatu iegāde Apple Books

Apple iPhone un iPad, kā arī Apple datoru lietotāji Zvaigznes ABC e-grāmatas var iegādāties arī Books lietotnē. Šeit katrai e-grāmatai ir pieejams arī bezmaksas priekšskatīšanas fails. Izvēloties e-grāmatu, pirkums notiek Books, kurā lietotājam ir jāievada Apple ID parole pirkuma apstiprināšanai. Pēc veiksmīgas pirkuma veikšanas, e-grāmata tiek saglabāta Books lietotnē sadaļā "Library".

• Zvaigzne ABC mācību e-grāmatu iegāde

Zvaigzne ABC mācību e-grāmatas, darba burtnīcas, metodiskos materiālus pedagogiem var iegādāties gan privātpersonas, gan izglītības iestādes. Iegādāto mācību e-grāmatu izmantošana notiek tiešsaistē platformā Māconis, tāpēc to lasīšanai datorā un planšetdatorā ir nepieciešams interneta pieslēgums. Šajā platformā izmantojamie materiāli tiek piedāvāti kā abonēšanas pakalpojums uz vienu gadu kopš produkta aktivizācijas brīža.

Ja mācību e-grāmatu iegādājas privātpersona, nepieciešams reģistrēties Zvaigzne ABC mājaslapā, izvēlēties nepieciešamo darbu un veikt tā apmaksu. Pēc veiksmīgas pirkuma apmaksas uz reģistrācijā norādīto e-pastu tiks nosūtīts pirkuma apstiprinājums ar produkta aktivizācijas kodu. Šis kods ir redzams arī lietotāja kontā sadaļā “Manas e-grāmatas”. Lai izmantotu iegādāto e-grāmatu, darba burtnīcu vai citu mācību materiālu, lietotājam ir jāreģistrējas platformā Māconis, kur nepieciešams aktivizēt produkta kodu. Ikvienam Mācoņa lietotājam ir pieejama detalizēta platformas lietošanas pamācība, kurā aprakstītas arī mācību e-grāmatu funkcijas.

Ja mācību e-grāmatas iegādājas izglītības iestādes, tām nepieciešams reģistrēties Zvaigzne ABC mājaslapā. Izvēloties nepieciešamās mācību e-grāmatas, darba burtnīcas vai metodiskos līdzekļus un veicot to apmaksu, arī izglītības iestāde saņem produktu aktivizācijas kodus. Lūdzam izglītības iestāžu pārstāvjus sazināties ar Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas darbiniekiem pa tālruni 67350773 darbdienās no 9.00 līdz 17.00 vai e-pastu info@izvaigzne.lv, lai uzzinātu, kā izveidot skolas kontu Māconī .