Apraksts

Katra darba burtnīcas lappuse atbilst mācību grāmatas tematiem. Darba burtnīcā, tā pat kā mācību grāmatā, ir paškontroles uzdevumi. Uz burtnīcas pēdējā vāka atrodami saistoši vingrinājumi saistībā ar 3. klases matemātikas vielu.

Iesaki draugiem