Apraksts

Mācību komplekts sastāv no mācību grāmatas, divām darba burtnīcām un metodiskā līdzekļa.

Mācību grāmatas galvenie jautājumi ir četras matemātiskās darbības 100 apjomā, skaitļi 1000 apjomā un vienkāršākās darbības ar tiem galvā, saskaitīšana un atņemšana rakstos, ģeometrijas elementi, teksta uzdevumi. Mācību grāmatā ievietots atsevišķi sabrošēts ieliktnis, kas satur sagriežamas lapas punktiņspēlei, ar kuru skolēni veic zināšanu paškontroli (sīkus norādījumus skolotājs var izlasīt metodiskajā līdzeklī).

Iesaki draugiem