Apraksts

Bībele ir apbrīnojama grāmata. Patiesībā tā ir vesela bibliotēka! Bībelē ietvertas 66 grāmatas, kuras sarakstījuši Dieva Gara izvēlēti un iedvesmoti cilvēki. Un tomēr Bībelei cauri vijas viens galvenais stāsts – par to, kā Dievs piepilda apsolījumu glābt cilvēku no viņa grēkiem, vainām, kļūdām un nastām.
Krāšņi ilustrētajā “Bībelē bērniem” iekļauti visi svarīgākie Vecās un Jaunās Derības stāsti. Grāmatas sagatavošanā izmantots Bībeles jaunākais tulkojums latviešu valodā (2012). Katram, kas vēlas zināt vairāk, adresēti grāmatas pielikumi: Bībelē sastopamo personu rādītājs ar paskaidrojumiem; ieskats Bībeles uzbūvē un vēsturē; uzziņas par Jēzu kā vēsturisku personu, Jaunās Derības svarīgāko vietu karte un Bībeles teicienu vārdnīca.

Iesaki draugiem