Apraksts

„Bībeles lasītāja rokasgrāmata”, kas tagad kļuvusi par pasaules mēroga bestselleru (tulkota 30 valodās, pārsniedzot 3 miljonus eksemplāru kopējo tirāžu), ir neaizstājams palīgs ceļā uz Svēto Rakstu izpratni. Aizraujoši, atraktīvi uzrakstītā lasāmviela, ko piedāvā vairāk nekā 70 pasaules ievērojamākie teologi un Bībeles pētnieki, ietver izvērstus Vecās un Jaunās Derības, kā arī Deiterokanonisko grāmatu tekstu skaidrojumus, milzīgu kultūrvēstures faktu materiālu, brīnišķīgus fotoattēlus, kartes un tabulas. Apjomīgā, vērtīgā informācija izdevumu padara noderīgu visplašākajam lasītāju lokam – no neticīga interesenta līdz pat garīdzniekam.

Publikācijas

Iesaki draugiem