Apraksts

Skolotāja grāmata un CD piedāvā 9. klases mācību priekšmeta "Literatūra" programmu, tematisko plānu, metodiskus ieteikumus mācību komplekta lietošanai, mācību sasniegumu vērtēšanas darbu paraugus, to vērtēšanas kritērijus un atbildes u. c. noderīgu materiālu darbam literatūras stundās. CD sagatavots Word.doc formātā, lai skolotājs varētu veikt papildinājumus un korekcijas, ja tādas nepieciešamas.

Publikācijas

Iesaki draugiem