Apraksts

Imanta Ziedoņa dzejoļu krājums “Viegli” pirmo reizi izdots 1993. gadā.

Es esmu viens. Es esmu neskaitāms.
Es skaitīju un nonācu pie Viena.
Jūs varat pārbaudīt: tur ir mans nams
un mana izskaitītā vakardiena.
Imants Ziedonis

Iesaki draugiem