Apraksts

Rakstnieka Rimanta Ziedoņa atlasītie un sakārtotie tēva Imanta Ziedoņa dzejoļi ļaus ielūkoties dzejnieka atstātajā mantojumā no jauna skatpunkta. Izlasē “Tā gribas dzīvi apgaismotu” satiekas trīs paaudzes, jo ievadvārdus krājumam uzrakstījusi Imanta Ziedoņa mazmeita Evelīna – Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 2021. gada absolvente. Uzruna “Jauni sākumi ir skaisti”, cerams, iedvesmos Evelīnas vienaudžus.

Rimants Ziedonis atlasot dzejoļus no dažādiem krājumiem (“Motocikls”, “Kā svece deg”, “Caurvējš” ,“Taureņu uzbrukums” u.c.) sakārtojis tos trīs nodaļās: “Ar maigumu pret Jums attiecos”, “Pavēli tiem acumirkļiem dažiem!” un “Piedodiet, ka esmu nācis”.

Katra jauna izlase savā ziņā atklāj kādu citu niansi par daudziem labi zināmā un daudziem ļoti mīlētā Imanta Ziedoņa daiļradi, jo dzejolis ar dzejoli, līdzās stāvot, veido sarunu, kurā vērts ieklausīties.

Māksliniece Gunta Plotka.

Iesaki draugiem