Apraksts

Grāmatā ir iekļauti 30 testi divos variantos, no tiem 9 testi atbilst 10. klases mācību saturam 8 testi – 11. klases, bet 7 testi – 12. klases mācību saturam. Atlikušie 6 pārskata testi satur uzdevumus par visu vidusskolas matemātikas saturu jauktā secībā.

Testi, kas sadalīti pa tematiem, sastāv no 12 uzdevumiem, kuros jāizvēlas viens no četriem atbilžu variantiem, un 8 aprēķina uzdevumiem. Aprēķina uzdevumi ir sastādīti tā, lai atbilžu lauciņā būtu jāieraksta naturāls skaitlis. Pārskata testi satur 15 uzdevumus, kuros jāizvēlas viens no četriem atbilžu variantiem, un 10 aprēķina uzdevumus, tāpat kā eksāmena darbā.

Testu krājumam ir pievienoti arī atbilžu lapu paraugi, lai veiksmīgāk sagatavotos eksāmena norisei.

Grāmata lieti noderēs ikvienam vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības mācību iestādes audzēknim gan apgūstot kārtējo mācību tematu, gan gatavojoties valsts pārbaudes darbam.

Iesaki draugiem