Apraksts

Asiņainais 1905. gads. Kurzemes guberņu pāršalc tautas bruņotā sacelšanās. Baltvācu muižnieku Rūku ģimene ir spiesta visu pamest un bēgt no agrāk tik paklausīgo kalpu naida. Zaudējot mājas un mantojumu, jaunā aristokrāta Viktora Rūka dzīve sagriežas ar kājām gaisā.

Pret paša gribu iesaukts Krievijas armijā, viņš piedalās Pirmajā pasaules karā un boļševiku revolūcijā. Izprazdams baltiešu brīvības alkas un nicinādams totalitāro režīmu Maskavā, Viktors nejūtas piederīgs nedz baltvācu muižniecībai, nedz arī jaunajai komunistiskajai pārvaldei.

Liktenim labpatīk jokot: Viktors nonāk Ļeņina harēmā jeb sarkano strēlnieku pulkā. Viņš slēpj savu aristokrātisko izcelsmi, sadraudzējas ar strēlniekiem un iemīlas jaunā komunistē. Karam beidzoties, Viktors atgriežas dzimtenē – nu jau neatkarīgajā Latvijā. Taču drīz pie viņa durvīm klaudzina Staļina režīma garā roka...

Viljams Bērtons Makormiks (William Burton McCormick) ir amerikāņu rakstnieks, vairāku grāmatu un publikāciju autors. Viņš ir absolvējis Brauna Universitāti un ieguvis mağistra grādu Mančestras Universitātes rakstniecības studiju programmā. 

No angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva.


Jauns baltvācietis, dzimis bagātā un privileģētā muižnieku ģimenē, pēc latviešu zemnieku sacelšanās spiests pamest dzimtās mājas. Viņš cīnās par izdzīvošanu un savu mīlestību par spīti brāļa valdonībai, šķiru cīņai, karam un komunistu varai. Precīzais vēsturisko notikumu apraksts un cilvēka pārdzīvojumu dziļā atklāsme tuvina autoru Pasternakam un Solžeņicinam. Romāns, ko lasīju tikpat aizrautīgi kā sava vectēva vēstules.
Daniels Vegners,
CIA’s Sherman Kent School for Intelligence Analysis bijušais dekāns

Viljams Bērtons Makkormiks spilgti apraksta 20. gadsimta traģēdijas, kas romānā skatītas ar latviešu strēlnieka acīm. Kopā ar Viktoru Rūku lasītājs pieredz tradicionālās sabiedrības un tās šķietami konservatīvo vērtību sagrāvi. To vietā nāk jaunas sociālas, politiskas un nacionālas idejas, kas beigu beigās tāpat lemtas bojāejai. Romāna autors apcer vienmēr aktuālās cilvēcības problēmas uz patiesu vēsturisku notikumu fona.
Kaspars Kļaviņš,
Rīgas Tehniskās universitātes profesors un Lielbritānijas Karaliskās mākslas biedrības loceklis

Viljams Bērtons Makkormiks ieved mūs pasaulē, kas citkārt mums būtu ne vien neredzama, bet pilnīgi neiedomājama.
Suzanna Danna,
grāmatas The Confession of Katherine Howard autore

Lielisks, aizraujošs romāns, kas iepazīstina lasītāju ar nemierpilnu, trauksmainu laikposmu Latvijas un Krievijas vēsturē, ne mirkli nezaudējot cilvēcisku skatpunktu, jo visi notikumi skatīti caur galvenā varoņa Viktora Rūka pārdzīvojumu prizmu.
Martins Bedfords,
Costa cildinātās grāmatas Flip autors

Iesaki draugiem