Apraksts

Tautā iemīļotā dzejniece Kornēlija Apškrūma dzīvo mājā ar ļoti dzejisku nosaukumu – Mežrozes. Tādēļ arī jaunā dzejoļu krājuma Sirdsapziņa noformējumā autore izvēlējusies mežrožu motīvu. Dzimtās puses daba, puķes, cilvēki, viņu slavējamās un arī peļamās īpašības vienmēr bijušas viņas dzejas pamattēmas. Un, protams, dzimtenes mīlestība, ko vislabāk paust ar darba tikumu.
Šo dzejoļu krājumu varētu dēvēt par dzejnieces dienasgrāmatu, uz ko norāda atsevišķu dzejoļu sarakstīšanas laiks un ļoti personiskas izjūtas. Ne vienmēr tās bijušas gaišas un optimistiskas. Nav trūcis arī sāpju. Par to liecina dzejoļu kopa, kas veltīta Stradiņa slimnīcai, kuras darbinieki palīdzējuši dzejniecei atgūt veselību.
Kornēlijas Apškrūmas uzticīgais lasītājs dzīvos līdzi dzejnieces izjūtām un atradīs tajās daudzus saskarsmes punktus ar savējām.

Iesaki draugiem