Apraksts

E-grāmata pieejama arī Apple Books

Ik dzīvei jābūt
mīlestības vītai,
vēl labiem vārdiem
ceļš lai izgaismots,
tad saule spēs
no vakara līdz rītam
ik mūžam savas
košās krāsas dot.

“Mīļumvārdi” – ar šādu nosaukumu savulaik iznāca trīs Kornēlijas Apškrūmas dzejas krājumi, kas iemantoja lielu popularitāti. Tajos bija apkopoti apsveikumu un vēlējumu dzejoļi. Daudzi gribēja arī sev mīļiem cilvēkiem veltīt mīļumvārdus, bet ne katram bija talants savas labākās domas izteikt pantos. Tādēļ viņi izmantoja Kornēlijas Apškrūmas rindas.

Līdzīgi ir arī šie “Mīļumvārdi”. Dzejniecei ir daudz mīļu draugu, kam šādus vārdus veltīt. Un daudz iedvesmas brīžu, kad top jauni un jauni dzejas darbi, kuri ievietoti šajā krājumā. Ja pietrūkst sirsnīgāko un skaistāko vārdu iecerētam veltījumam kādam labam cilvēkam un dzeju krājumā atrastie pulsē vienā ritmā ar jūsu sirdi, dzejniece dāsni atvēl izmantot viņas vārsmas.

Iesaki draugiem