Apraksts

Mācību grāmatā apgūstamā viela ir strukturēta ciklos, kurus apvieno kopīga komunikatīvā tēma. Grāmata satur nepieciešamo leksiku un gramatiku, materiālus par krievu tautas kultūru un vēsturi. Literārās lappuses iepazīstinās skolēnus ar krievu rakstnieku un dzejnieku darbu fragmentiem. Ir doti uzdevumi skolēnu iemaņu un prasmju attīstīšanai: dialogu veidošana, audiēšanas uzdevumi, tulkošana un informācijas apstrāde. Piedāvātā mācību viela ir saistoša, paplašina skolēnu redzesloku, rosina apgūt valodu un lietot to ikdienā.

Iesaki draugiem