Apraksts

Komplektizdevuma pārstrādātais un papildinātais izdevums ir paredzēts krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanai.
Mācību grāmatā viela ir sakārtota 6 ciklos, katrs no tiem atspoguļo noteiktu komunikatīvo tēmu, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām. Tas ļauj turpināt vidusskolas mācību kursu izvēlētajā priekšmetā. Jaunajā izdevumā, kas izveidots atbilstoši LR IZM pamatprasībām par svešvalodu mācību priekšmeta obligāto saturu, ir iekļauti daudzi mūsdienīgi aktuāli teksti, papildinātas nodaļas par kultūras dialogu un gramatikas tabulas, izveidotas jaunas literārās lappuses, ievietotas jaunas ilustrācijas. Katrai tēmai tiek piedāvāti daudzveidīgi komunikatīvie uzdevumi, kas piemēroti skolēniem ar dažādu valodas zināšanu līmeni.

Iesaki draugiem