Apraksts

Skolotāja grāmata būs labs palīgs tiem pedagogiem, kas ģeogrāfijas mācīšanai izmanto Ivetas Druvas-Druvaskalnes, Ineses Liepiņas un Natālijas Builes viedoto mācību grāmatu „Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Izdevumā apkopoti metodiskie ieteikumi, sniegta mācību satura apguves secība, kā arī doti padomi mācību sasniegumu vērtēšanai (nobeiguma pārbaudes darbu piemēri) un cita pedagogiem noderīga informācija.

Iesaki draugiem