Apraksts

Jaunā darba burtnīca Āzijas un Eiropas ģeogrāfijā 8. klasei veidota saskaņā ar mācību priekšmeta pamatizglītības standartu. Mācību līdzeklī uzdevumi ir sakārtoti atbilstoši jaunās mācību grāmatas “Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei” nodaļām: Zemes veidošanās un ģeoloģiskā vēsture, Pasaules okeāni, Āzijas ģeogrāfiskais stāvoklis, reljefs un dabas resursi, klimats, upes un ezeri, dabas zonas, Ziemeļāzija, Centrālāzija, Austrumāzija, Dienvidāzija, Dienvidaustrumu Āzija, Dienvidrietumu Āzija, Eiropas ģeogrāfiskais stāvoklis, reljefs un dabas resursi, klimats, upes un ezeri, dabas zonas, Dienvideiropa, Rietumeiropa, Viduseiropa, Austrumeiropa, Ziemeļeiropa, Baltijas valstis.

Darba burtnīcā iekļauti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, kuri palīdzēs zināšanu un prasmju veidošanai un nostiprināšanai, kā arī rosinās skolēnu radošo darbību.

Iesaki draugiem