Apraksts

7. klases mācību grāmatas veidošanā konsekventi ir ievērots pēctecības princips, tajā piedāvāti aktuāli teksti, kas atbilst mūsdienu skolēnu interesēm. Nepieciešamie skaidrojumi ir vienkāršu tabulu veidā. Tekstos un uzdevumos realizēta tolerances un kultūras dialoga ideja. Daudzveidīgo uzdevumu klāsts aktivizē darbu un rosina skolēnu interesi. Grāmata ir bagātīgi un oriģināli ilustrēta.

Mācību grāmatai ir pievienoti audiofaili. Mācību grāmatā pievienoto saturu apzīmē ikona blakus klausīšanās tekstam.

Iesaki draugiem