Apraksts

Skolotāja grāmatā ir izklāstīta komplektizdevuma koncepcija, sniegti metodiskie komentāri atsevišķām rubrikām. Tiek piedāvāta mācību programma un mācību materiāla tematiskais plānojums. Metodiskajā līdzeklī ir atrodami nepieciešamie ieteikumi valodas komunikācijas un sociokultūras kompetenču apguves realizēšanai, ieteikumi skolēnu prasmju kontrolei un vērtēšanai, mācību stundas paraugs.

Iesaki draugiem