Apraksts

Mācību komplektā 9. klasei tiek piedāvāti mācību materiāli, kas atbilst Eiropas valodu portfeļa A2 klasifikācijas līmenim. Strādājot ar šo komplektu, ir iespējams sekmīgi sagatavoties un nokārtot eksāmenu krievu valodā kā svešvalodā 9. klasē.
Mācību grāmatā, balstoties uz materiāliem par Krievijas un Latvijas kultūru, vēsturi un tradīcijām, liela uzmanība tiek veltīta sociokultūras kompetences veidošanai. Vienlaicīgi piedāvātie mācību materiāli sniedz iespēju salīdzināt krievu un latviešu kultūru, izdarot secinājumus par kopīgo un atšķirīgo. Dažādas mācību formas un paņēmieni (projekts, diskusija, lomu spēle) attīsta valodas komunikatīvo kompetenci. Mācību materiāli paredzēti 6.–8. klasē apgūto tēmu, situāciju un gramatikas atkārtošanai un sistematizēšanai. Lai motivētu skolēnus lasīt dažādu žanru autentiskos tekstus, katras nodaļas beigās ir ievietota literārā lappuse. Mācību grāmatā ir 3 pielikumi: vajadzīgi vārdi un izteicieni, gramatikas špikeris, krievu – latviešu tulkojošā vārdnīca.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem