Apraksts

Darba burtnīcā ir ievietoti vingrinājumi leksikas un vārddarināšanas iemaņu izkopšanai, leksikas un gramatikas konstrukciju lietošanas prasmes pilnveidošanai – atbilstoši katras nodaļas tēmai, kā arī vingrinājumi klausīšanās, lasītprasmes un rakstītprasmes pilnveidošanai. Daudzos uzdevumos ir norādes uz konkrētiem tekstiem mācību grāmatā un gramatikas pielikumu, kas varētu palīdzēt skolēniem veikt konkrēto uzdevumu.

E-grāmatai ir pievienoti arī audiomateriāli.

Iesaki draugiem