Apraksts

Skolotāja grāmata, kurā ietverta mācību programma, tās satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, ieteikumi skolotājam, kā arī pārbaudes darbu paraugi, paredzēta darbam ar Kārļa Veisa veidotā komplektizdevuma Informātika pamatskolai mācību grāmatām 5., 6. un 7. klasei.
Komplektizdevumā ietilpst

  • Informātika pamatskolai. 5. klase
  • Informātika pamatskolai. 6. klase
  • Informātika pamatskolai. 7. klase
  • Informātika pamatskolā. 5.–7. klase. Skolotāja grāmata

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Publikācijas

Iesaki draugiem