Apraksts

Skolotāja grāmata, kurā ietverta mācību programma, tās satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks, sasniedzamais rezultāts, ieteikumi skolotājam, kā arī pārbaudes darbu paraugi, paredzēta darbam ar Kārļa Veisa veidotā komplektizdevuma Informātika pamatskolai mācību grāmatām 5., 6. un 7. klasei.
Komplektizdevumā ietilpst
 Informātika pamatskolai. 5. klase
 Informātika pamatskolai. 6. klase
 Informātika pamatskolai. 7. klase
 Informātika pamatskolā. 5.–7. klase. Skolotāja grāmata

Publikācijas

Iesaki draugiem