Apraksts

Sižetiskie attēli angļu valodā ir palīgmateriāls aizraujošām angļu valodas nodarbībām. Attēli paredzēti sākumskolas skolēniem, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri sāk apgūt angļu valodu. Komplektu veido 21 krāsains attēls. Tajos attēlotas dažādas situācijas. Katra attēla otrā pusē ir biežāk lietotie vārdi un to izruna ar tulkojumu, kā arī tēmai atbilstošs uzdevums. Grāmatas beigās iekļauti metodiskie norādījumi darbam ar sižetiskajiem attēliem, kā arī uzdevumu atbildes.

Iesaki draugiem