Apraksts

„Jump with Johnny the Rabbit!” ir jauns, aizraujošs angļu valodas mācību komplekts sešus līdz astoņus gadus veciem bērniem. Komplekta darba burtnīcā katras nodaļas uzdevumi izkārtoti 3 daļās (Part A, Part B, Part C) atkarībā no to grūtības pakāpes. Sekojot līdzi grāmatas varoņu – Anetes, Artūra un jautrā truša Džonija – interesantajiem piedzīvojumiem, bērni iepazīst dažādas ikdienas situācijas, nostiprina nodarbībās apgūtās sarunvalodas tēmas, pilnveido lasīšanas un rakstīšanas pamatiemaņas.
Darba burtnīcai ir pievienoti CD iekļautie audiofaili. Pievienoto saturu apzīmē ikonas blakus klausīšanās tekstam.

Iesaki draugiem