Apraksts

Mācību grāmatā “Psiholoģija vidusskolai” vidusskolēni tiek iepazīstināti ar zināšanām par to, kas ir psiholoģijas zinātne un kā tā saistīta ar jūsu ikdienas dzīves norisēm; kā funkcionē cilvēka uztvere, uzmanība, atmiņa un domāšana; cik lielā mērā emocijas, jūtas un vajadzības ietekmē mūsu rīcību; kādi bioloģiskie un vides faktori nosaka personības izaugsmi un attīstību; vai mūsu dzīvi ietekmē neapzināti psihiskie procesi, temperaments un bērnības pieredze; kā attīstās cilvēka kognitīvās, emocionālās un sociālās prasmes visas dzīves garumā; kā sekmīgi veidot attiecības un risināt konfliktus; kāda nozīme mūsu ikdienas dzīvē ir plašsaziņas līdzekļiem un kultūras vērtībām.
Zināšanas, ko vidusskolēni gūst no šīs mācību grāmatas, paver jauniešiem plašāku skatījumu uz cilvēka būtību, palīdz labāk izprast indivīdu attiecības dažādās situācijās, māca būt drošākiem un pārliecinātākiem, kā arī rosina rūpēties par savu garīgo veselību un labsajūtu.

Iesaki draugiem