Apraksts

New Challenge Form 6 ir skolās jau atzītā un populārā angļu valodas mācību grāmatu komplekta Challenge 2 Form 6 papildināts un uzlabots izdevums, kas paredzēts izmantošanai vispārizglītojošo skolu 6. klasē. New Challenge mācību līdzekļiem ir atraktīvs ilustratīvais materiāls un vizuālais noformējums.
Darba burtnīca piedāvā plašu uzdevumu klāstu, kas palīdz labāk apgūt mācību vielu. Uzdevumi ir sadalīti atbilstoši mācību grāmatas nodaļu iedalījumam, ļaujot skolotājam pēc paša ieskatiem papildināt stundu ar dažāda veida uzdevumiem.

Iesaki draugiem