Apraksts

New Challenge Form 6 ir skolās jau atzītā un populārā angļu valodas mācību grāmatu komplekta Challenge 2 Form 6 papildināts un uzlabots izdevums, kas paredzēts izmantošanai vispārizglītojošo skolu 6. klasē. New Challenge mācību līdzekļiem ir jauns, atraktīvs ilustratīvais materiāls un vizuālais noformējums.
Testu burtnīca piedāvā astoņus pārbaudes darbus – pa vienam katrā nodaļā apgūtajai tēmai.

Iesaki draugiem