Apraksts

New Challenge Form 6 ir skolās jau atzītā un populārā angļu valodas mācību grāmatu komplekta Challenge 2 Form 6 papildināts un uzlabots izdevums, kas paredzēts izmantošanai vispārizglītojošo skolu 6. klasē. New Challenge mācību līdzekļiem ir atraktīvs ilustratīvais materiāls un vizuālais noformējums.
Mācību grāmata palīdz skolēnam daudzpusīgi attīstīt visas svešvalodas apguvē būtiskās prasmes – lasīšanu, klausīšanos, runāšanu un rakstīšanu. Grāmatā ir astoņas nodaļas, no kurām katra saistīta ar kādu skolēniem aktuālu tematu (mode, ceļošana, dzīvnieki, hobiji u. c.). Vārdu krājuma un gramatisko konstrukciju lietošanas prasme tiek nostiprināta ar daudzveidīgu uzdevumu palīdzību. Piedāvājot individuālus un pāru darbus, kā arī lomu spēles, tiek veicināta komunikatīvo prasmju pilnveidošana. Klausīšanās prasmi apgūt palīdz komplektam pievienotais CD, kurā ieskaņoti lasīšanas teksti un klausīšanās uzdevumi. Grāmatas noslēgumā iekļauts apgūstamo gramatikas tēmu konspektīvs izklāsts.

Iesaki draugiem