Apraksts

Vārdnīcas iecere kā velte Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 90.gadadienā un Polijas Republikas neatkarības atjaunošanas 90.gadadienā radās 2006.gadā Varšavā.

Vārdnīca ir domāta plašām lasītāju aprindām – studentiem, tulkiem, žurnālistiem un ikvienam lasītājam, kas interesējas par latviešu valodu, grib paplašināt savu leksiku un ievērot latviešu literārās valodas normas. Vārdnīca tika gatavota, domājot tiklab par poļu lietotāju, kas apgūst latviešu valodu, kā arī latviešu lietotāju, kas apgūst poļu valodu.

Līdz šim mūsu rīcībā ir bijusi tikai Juzefas Paršutas sagatavotā vārdnīca „Latviešu - poļu vārdnīca” (1999, Rīga, Jumava), kas aptver 12 000 vārdu.

Šī jaunā „Latviešu-poļu vārdnīca” ietver apmēram 48 000 šķirkļu un vairāk kā 200 000 biežāk lietoto vārdu un izteicienu skaidrojumu. Vārdnīcā ir plašs latviešu valodas vispārējais vārdu krājums, bagāta frazeoloģija un bieži lietota speciālā terminoloģija. Šķirkļos ir ietverta būtiski gramatiskie un stilistiskie raksturojumi, starp tiem arī norādes par latviešu valodas deklinācijām un konjugācijām.

Šķirkļi ir sniegti alfabētiskā kārtībā. To atlase veikta, vadoties pēc lietošanas biežuma un lietderības tām personām, kas tikko sākušas zināšanu apguvi, kā arī jau valodiski zinošām. Vārdnīcas struktūrai nav raksturīgs vārdu un formu apvienojums ligzdās.

Vārdnīca ir populārzinātniska, un tā ietver vārdus no dažādam dzīves jomām un darbību nozarēm, tai skaitā vārdu krājumu biznesa, zinātniskajā, politiskajā, sadzīves slenga u.c. jomās. Ir ņemti vērā vārdi un jēdzieni, kas valodā ienākuši visai nesen. „Latviešu-poļu vārdnīca” var būt noderīga, lai veidotu tekstus latviešu valodā, tam par atbalstu būs arī klātpievienotais latviešu gramatikas apskats.

Vārdnīcu 2007.-2009.gadā sagatavoja autoru grupa: mgr. Justina Bočeka (brūnēt-bužināt, nazis-negrozāmība, plikums-polemisks, sodrējains-tvists), mgr. Paulina Čucka (piestrēbt-plaukt), mgr. Dorota Demidžuka (meridiāns-miet, mūspuse-nazāls, prerogatīva-privilēģija, ū-žviukstoņa), mgr. Magdalena Kobojeka (neobjektivitāte-palaidnība, ritējums-sagādāt), mgr. Agņeška Katažina Lamenta-Bjalkovska (bāba-bēgšana, malties-mergelis, palaikam-piestrāvot), mgr. Zuzanna Ledvorovska (bēgšus-blaugznas, fakultāte-ietīties, mizot-musons, prizma-pūžņot), mgr. Magdalena Sivanoviča-Mihalaka (līdzās-malt), mgr. Anna Elžbeta Stavikovska-Kroka (blaugznot-brunči, cakains-faktūrrēķins, mietiņš-mizošana, plauktenis-pliks), mgr. Ewa Stolovska (a-ažūrs), mgr. Mihals Ščensnijs (ietramdīt-kalnains, negrozāms-nenozīmīgs, polemists-prērija, rabarbers-ritējums), mgr. Jolanta Višņoha (kalns-līdz, sagadīšanās-sodīt). Latviešu gramatikas apskatu sagatavoja Liene Gūtmane, ģeogrāfisko nosaukumu sarakstus – mgr. Eva Stolovska un Dr. Alberts Sarkanis.

Vārdnīcas sagatavošanu vadīja, manuskriptu rediģēja, papildināja un izdošanai sagatavoja Dr. Alberts Sarkanis, Latvijas vēstnieks Polijā, pie Svētā Krēsla un Neatkarīgā Maltas Ordeņa.

Autori ir pateicīgi zinātnisko konsultāciju un padomu sniedzējiem: prof., dr. hab. phil. Akselam Holvūtam (Varšavas universitāte, Viļņas universitāte), asoc. prof., dr. phil. Laimutei Balodei (Latvijas universitāte, Helsinku universitāte), prof., dr. hab. phil. Jadvigai Lindei-Usekņevičai (Varšavas universitāte), prof. asoc., dr. phil. Alvīdam Butkum (Vītauta Dižā Kauņas universitāte), kā arī dr. Phil. Monikai Mihališinai (Varšavas universitāte).

Īpašu pateicību par vērtīgām piezīmēm un padomiem autori un redaktors izsaka šīs vārdnīcas recenzentei Dr. Juzefai Paršutai (Rīga), kā arī šīs vārdnīcas izdevniecības redaktoriem Henrikam Bondzinskim un Jolantai Višņohai.

Publikācijas

Iesaki draugiem