Apraksts

Ērti pārskatāmajās tabulās apkopotas svarīgākās pamatformulas – par spēku, darbu, jaudu, enerģiju, svārstībām un viļņiem, optiku, termodinamiku, elektrību, mehāniskajām kustībām –, kuras nepieciešamas fizikas apguvē pamatskolā. Formulu vieglākai izpratnei tās ilustrētas ar shematiskiem zīmējumiem, kā arī tām blakus dots formulā iekļauto lielumu atšifrējums. Formulas papildina arī SI pamatvienības, atvasinātās vienības, pieņemtās vienības, vienību daudzkārtņi un to apzīmējumi un/vai pārveidojumi.

Iesaki draugiem