Apraksts

Nelielajā brošūrā apkopoti tie jēdzieni, šo jēdzienu definīcijas un skaidrojumi, mērvienības, kā arī formulas, kuras jāzina fizikas pamatskolas kursa ietvaros. Formulu vieglākai izpratnei tās papildinātas ar shematiskiem zīmējumiem, formulās iekļauto lielumu atšifrējumiem, kā arī skaitlisko vērtību piemēriem dabā. Brošūrā ietvertais materiāls sadalīts pa šādiem tematiem: mērvienības; daži jēdzieni mehānikā; mehāniskā kustība; spēks; darbs, jauda, enerģija; svārstības un viļņi; skaņa; gaisma; ģeometriskā optika; termodinamika; elektrība.

Iesaki draugiem