Apraksts

Darba burtnīca satur vingrinājumus un uzdevumus mācību vielas apgūšanai un nostiprināšanai un testus zināšanu un prasmju pārbaudei.
Komplektā „Fizika 9. klasei” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāju grāmata.

Iesaki draugiem